Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Specialişti pentru sisteme de igienă în industria alimentară conform HACCP (hazard analysis and critical control point) si ISO 22000

GRUPUL ŢINTĂ

Această instruire este deosebit de utilă angajaţilor/colaboratorilor care prin activitatea lor pot influenta, inclusiv la nivel decizional, calitatea serviciilor sau produselor unei organizaţii active in domeniul alimentar (producţie sau servicii) şi care obţin astfel o calificare ce le permite implementarea unui sistem de management al siguranţei alimentare conform HACCP şi ISO 22000 în propria organizaţie.

DESCRIEREA CURSULUI

Din conţinutul cursului:
Noţiuni de bază privind calitatea produselor alimentare (Cerinţe şi tendinţe), Sistemul HACCP pentru siguranţa alimentului: evoluţie şi actualitate, cele 7 principii şi 12 etape de urmat pentru implementare
Pasul 1 : Politica pentru calitate (decizia managerului),
Pasul 2 : Selectarea şi instruirea echipei HACCP,
Pasul 3: Informaţii de produs,
Pasul 4 : Informaţii despre proces (diagrama de flux),
Pasul 5 : Identificarea riscurilor,
Pasul 6 : Evaluarea riscurilor şi măsuri de control,
Pasul 7: Stabilirea punctelor critice de control şi a punctelor de atenţie,
Pasul 8 : Stabilirea valorilor standard şi a limitelor de toleranţă,
Pasul 9: Monitorizarea în Punctele Critice de Control,
Pasul 10 : Acţiuni corective,
Pasul 11 : Documentaţia Sistemului HACCP,
Pasul 12 : Verificarea Sistemului HACCP), Auditarea Sistemului HACCP, conform ISO 22000 Certificarea Sistemului HACCP, Relaţia dintre SMC – ISO 9001 : 2008, ISO 22000 şi Sistemul HACCP),
Studii de caz.

FINALIZARE

Participanţilor care promovează examenul li se acordă certificate în limba română din partea TÜV Rheinland (certificate cu timbru sec).

Inscriere

Copyright © PluriGrup 2009. Toate drepturile rezervate. design by class media