Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Specialisti pentru sisteme de management al calităţii conform standardului internaţional ISO 9001 : 2008

GRUPUL ŢINTĂ

Această instruire este deosebit de utilă atât angajaţilor firmelor care lucrează la implementarea unui sistem de management al calităţii şi pregătirea acestuia pentru certificare cât şi firmelor deja certificate, unde prioritatea se axează pe menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a acestui sistem.

DESCRIEREA CURSULUI

Subiecte abordate:
- Cerinţe ale standardului ISO
9001:2008, resp. ISO 19011:2002
- Aşteptări ale organismului de certificare
- Pregătirea, derularea, documentarea auditului
- Tehnici de audit, prelucrarea informaţiilor
- Rapoarte de neconformităţi, raport de audit

FINALIZARE

Participanţii la curs primesc dreptul de a susţine examenul de certificare personală “Specialist pentru sisteme de managementul calităţii” (în ultima zi de desfăşurare a cursului).
Participanţilor care promovează examenul li se acordă un certificat recunoscut internaţional în limba română din partea organismului de certificare personal TÜV Rheinland InterCERT, divizia Akademia, oferindu-le titlul de „Specialist pentru sisteme de management al calităţii” şi confirmând competenţele sale în elaborarea şi documentarea unui sistem de management al calităţii.

Acest certificat oferă totodată titularului său dreptul de a urma în decurs de trei ani cursurile de „Reprezentantul Managementului pentru Calitate” şi „Auditori Externi (TAR ZERT)” pentru sisteme de management ale calităţii. Participanţii care nu promovează sau nu doresc să susţină examenul primesc o „Confirmare de participare” din partea TÜV Rheinland România S. R. L., păstrând dreptul de a participa în decurs de trei ani la examenul susnumit, ori de câtre ori acesta va fi organizat, conform programului de instruire al Akademiei TÜV Rheinland în România.

Inscriere

Copyright © PluriGrup 2009. Toate drepturile rezervate. design by class media