Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Reprezentantul managementului de mediu conform ISO 14001:2004- Modulul I

GRUPUL TINTA

Această instruire se adresează angajaţilor din diferite organizaţii care sunt responsabile de proiectarea, documentarea, implementarea , îmbunătăţirea şi controlul unui sistem de management de mediu conform standardului SR EN ISO 14001:2005.

DESCRIEREA CURSULUI

Cursul abordează următoarele subiecte:
- fundamentele legislaţiei privind protecţia mediului
- clasificarea regulamentelor legale din domeniul p
rotecţiei mediului
- scopul şi principiile protecţiei mediului
- răspunderea în ceea ce priveşte mediul
- reglementările legale privind protecţia mediului în cadrul Uniunii Europene, respectiv a României
- poluarea aerului
- protecţia legală a apelor de suprafaţă, a apelor freatice şi a solului
- protecţia împotriva zgomotului şi a vibraţiilor
- substanţe şi preparate periculoase
- managementul deşeurilor

FINALIZARE

Cursul se finalizeaza cu examen dupa parcurgerea modulului 2.

Inscriere

Copyright © PluriGrup 2009. Toate drepturile rezervate. design by class media