Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Anunţuri

publicat pe 25 aprilie 2014


publicat pe 25 aprilie 2014


publicat pe 11 aprilie 2014

publicat pe 11 aprilie 2014

publicat pe 10 aprilie 2014


publicat pe 9 aprilie 2014


publicat pe 9 aprilie 2014

publicat pe 3 aprilie 2014

publicat pe 24 martie 2014

publicat pe 21 martie 2014


publicat pe 19 martie 2014


publicat pe 18 martie 2014

publicat pe 17 martie 2014

publicat pe 14 martie 2014

publicat pe 14 martie 2014


publicat pe 14 martie 2014

publicat pe 17 februarie 2011

PLURI CONSULTING GRUP S.R.L. achiziţionează prin procedurile specifice de achiziții în cadrul proiectului finanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară nr. 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”, proiectul “S.M.A.R.T. – SET DE MĂSURI ACTIVE PENTRU REORIENTARE ȘI TRAINING”, nr. contract POSDRU/99/5.1/G/76233, urmatoarele :

- Servicii de multiplicareServiciile constau în multiplicarea suporturilor de curs și a materialelor necesare în cadrul programelor de formare profesională.

Ofertele pentru serviciile de mai sus vor fi trimise în plic închis la adresa : S.C. Pluri Consulting Grup S.R.L., Pța. M. Kogălniceanu nr. 1-3, Piatra Neamț, jud. Neamț, până la data de 25.02.2011 ora 16.00.

Procedura de atribuire a contractelor este procedura de prospectare a pieţei/ studiu de piaţă (conform Instrucțiunii AMPOSDRU nr. 26/31.08.2010)

Criteriul pentru stabilirea ofertei câștigătoare va fi “prețul cel mai scăzut”.

Relaţii privind documentaţia pentru ofertare și/sau relații privind contractele de achiziții pentru fiecare categorie de produse/servicii se pot obţine la telefon 0233-228086, 0233-228087, sau pe email la adresa george.serghie@plurigrup.ro sau office@plurigrup.ro.

publicat pe 04 februarie 2011

PLURI CONSULTING GRUP S.R.L. achiziţionează prin procedurile specifice de achiziții în cadrul proiectului finanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară nr. 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”, proiectul “S.M.A.R.T. – SET DE MĂSURI ACTIVE PENTRU REORIENTARE ȘI TRAINING”, nr. contract POSDRU/99/5.1/G/76233, urmatoarele :

- Servicii de promovare în presă – Promovarea constă în publicarea de anunțuri pentru mediatizarea activităților din proiect, în ziarele locale din Regiunea Nord-Est.

- Editare și tipărire de materiale publicitare – Realizarea de materiale tiparite pentru promovarea activităților din proiect (Afișe promoționale A2 -color, pliante A4-pliate, fata/verso -color, fluturasi A6-monocolor)

Ofertele pentru serviciile de mai sus vor fi trimise în plic închis la adresa : S.C. Pluri Consulting Grup S.R.L., Pța. M. Kogălniceanu nr. 1-3, Piatra Neamț, jud. Neamț, până la data de 18.02.2011 ora 16.00.

Procedura de atribuire a contractelor este procedura de prospectare a pieţei/ studiu de piaţă (conform Instrucțiunii AMPOSDRU nr. 26/31.08.2010)

Criteriul pentru stabilirea ofertei câștigătoare va fi “prețul cel mai scăzut”.

Relaţii privind documentaţia pentru ofertare și/sau relații privind contractile de achiziții pentru fiecare categorie de produse/servicii se pot obţine la telefon 0233-228086, 0233-228087, sau pe email la adresa george.serghie@plurigrup.ro sau office@plurigrup.ro.

publicat pe 08 decembrie 2010

Investeşte în oameni !

PLURI CONSULTING GRUP S.R.L. achiziţionează prin procedurile specifice de achiziții în cadrul proiectului finanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară nr. 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”, proiectul “S.M.A.R.T. – SET DE MĂSURI ACTIVE PENTRU REORIENTARE ȘI TRAINING nr. contract POSDRU/99/5.1/G/76233, urmatoarele :

- Achiziția servicii de întreținere echipamente IT(pentru echipamentele necesare implementării proiectului- calculatoare, imprimante, telefoane, faxuri etc)

- Achiziția servicii de întreținere autoturisme (autoturisme implicate in transportul echipei de implementare a proiectului -3 autoturisme)

- Achiziția de scaune pentru sala de curs ( 15 bucăți)

Ofertele pentru serviciile de mai sus vor fi trimise în plic închis la adresa : S.C. Pluri Consulting Grup S.R.L., Pța. M. Kogălniceanu nr. 1-3, Piatra Neamț, jud. Neamț, până la data de 17.12.2010 ora 16.00.

Procedura de atribuire a contractelor este procedura de prospectare a pieţei/ studiu de piaţă (conform Instrucțiunii AMPOSDRU nr. 26/31.08.2010)

Criteriul pentru stabilirea ofertei câștigătoare va fi “prețul cel mai scăzut”.

Relaţii privind documentaţia pentru ofertare și/sau relații privind contractile de achiziții pentru fiecare categorie de produse/servicii se pot obţine la telefon 0233-228086, 0233-228087, sau pe email la adresa george.serghie@plurigrup.ro sau office@plurigrup.ro.

publicat pe 06 decembrie 2010

Investeşte în oameni !

PLURI CONSULTING GRUP S.R.L. achiziţionează prin procedurile specifice de achiziții în cadrul proiectului finanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară nr. 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”, proiectul “S.M.A.R.T. – SET DE MĂSURI ACTIVE PENTRU REORIENTARE ȘI TRAINING nr. contract POSDRU/99/5.1/G/76233, urmatoarele :

- achiziții software (sisteme de operare, soft pentru prelucrarea imaginilor, soft pentru arhitectură, soft pentru editare si gestionare documente)

- achiziții echipamente IT pe loturi

  • Lotul 1 – echipamente de calcul (calculatoare cu monitoare, laptopuri)
  • Lotul 2- echipamente pentru editare documente (multifuncțional color laser, mașină îndosariat documente)
  • Lotul 3- echipamente captare și proiectare imagini (videoproiector, ap. foto, cameră video)

Ofertele pentru produsele de mai sus vor fi trimise în plic închis la adresa : S.C. Pluri Consulting Grup S.R.L., Pța. M. Kogălniceanu nr. 1-3, Piatra Neamț, jud. Neamț, până la data de 16.12.2010 ora 16.00.

Procedura de atribuire a contractelor este procedura de prospectare a pieţei/ studiu de piaţă (conform Instrucțiunii AMPOSDRU nr. 26/31.08.2010)

Criteriul pentru stabilirea ofertei câștigătoare va fi “prețul cel mai scăzut”.

Relaţii privind documentaţia pentru ofertare și/sau relații privind contractele de achiziții pentru fiecare categorie de produse/servicii se pot obţine la telefon 0233-228086, 0233-228087, sau pe email la adresa george.serghie@plurigrup.ro sau office@plurigrup.ro.

publicat pe 01 decembrie 2010

Investeşte în oameni !

PLURI CONSULTING GRUP S.R.L. achiziţionează prin procedurile specifice de achiziții pentru cursul organizat în perioada 10.01-26.02.2011 la Târgu Neamț , in cadrul proiectului finanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3- Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor, Domeniul major de intervenţie.3.2.- Formare profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii, “FORMAREA DE AUDITORI IN DOMENIUL CALITĂŢII – GARANŢIA DEZVOLTĂRII DURABILEPOSDRU/33/3.2/G/19898, urmatoarele :

  1. Servicii de promovare în presă scrisă.

Ofertele pentru serviciile de mai sus vor fi trimise în plic închis la adresa : S.C. Pluri Consulting Grup S.R.L., Pța. M. Kogălniceanu nr. 1-3, Piatra Neamț, jud. Neamț, până la data de 10.12.2010 ora 16.00.

Procedura de atribuire a contractelor este procedura de prospectare a pieţei/ studiu de piaţă (conform Instrucțiunii AMPOSDRU nr. 26/31.08.2010)

Criteriul pentru stabilirea ofertei câștigătoare va fi “prețul cel mai scăzut”.

Relaţii privind documentaţia pentru ofertare și/sau relații privind contractele de achiziții pentru fiecare categorie de produse/servicii se pot obţine la telefon 0233-228086, 0233-228087, sau pe email la adresa george.serghie@plurigrup.ro sau office@plurigrup.ro.

publicat pe 01 decembrie 2010

Investeşte în oameni !

PLURI CONSULTING GRUP S.R.L. achiziţionează prin procedurile specifice de achiziții în cadrul proiectului finanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară nr. 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”, proiectul “S.M.A.R.T. – SET DE MĂSURI ACTIVE PENTRU REORIENTARE ȘI TRAINING nr. contract POSDRU/99/5.1/G/76233, urmatoarele :

- Achiziția servicii realizare site (Realizarea paginii web cu descrierea proiectului, a activitatilor din proiect, precum si cu achizitiile necesare implementarii proiectului. Site-ul va avea un modul de administrare (calendare organizare cursuri), posibilitatea de a lua contact online cu cei care doresc amanunte despre cursuri si activitătilor din proiect.

Alte optiuni ale paginii web : Inscrieri la curs online, Newsletter, link-uri utile, Imagini activități proiect)

- Achiziția de produse de birotică-papetărie (conform caietului de sarcini)

Ofertele pentru serviciile /produsele de mai sus vor fi trimise în plic închis la adresa : S.C. Pluri Consulting Grup S.R.L., Pța. M. Kogălniceanu nr. 1-3, Piatra Neamț, jud. Neamț, până la data de 10.12.2010 ora 16.00.

Procedura de atribuire a contractelor este procedura de prospectare a pieţei/ studiu de piaţă (conform Instrucțiunii AMPOSDRU nr. 26/31.08.2010)

Criteriul pentru stabilirea ofertei câștigătoare va fi “prețul cel mai scăzut”.

Relaţii privind documentaţia pentru ofertare și/sau relații privind contractele de achiziții pentru fiecare categorie de produse/servicii se pot obţine la telefon 0233-228086, 0233-228087, sau pe email la adresa george.serghie@plurigrup.ro sau office@plurigrup.ro.

publicat pe 22 noiembrie 2010

publicat pe 1 august 2010, (arhivat 30 octombrie 2010) administrator

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 – Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor
Domeniul major de intervenţie 3.2 – Formare profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii


Avem placerea de a va invita la cursul GRATUIT de “AUDITOR ÎN DOMENIUL CALITĂŢII“ – COD COR 242303

organizat în cadrul proiectului

“FORMAREA DE AUDITORI ÎN DOMENIUL CALITĂŢII-GARANŢIA DEZVOLTĂRII DURABILE“,

finanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Cursul se va desfăşura în perioada 04.10.2010-29.11.2010 la BOTOŞANI. Acest modul de instruire este autorizat de către Consiliul Naţional pentru Formarea Profesională a Adulţilor, iar absolvenţii acestui curs vor beneficia de Certificate de absolvire eliberate de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.

Obiectivul general al proiectului este creşterea nivelului de adaptabilitate, mobilitate şi competitivitate al resurselor umane din cadrul întreprinderilor aparţinând zonelor cu acces redus la instruire din regiunea Nord Est (Piatra Neamţ, Roman, Târgu Neamţ, Rădăuţi, Vaslui, Botoşani) şi creşterea calităţii managementului în regiune prin atragerea în procesul de învăţare continuă a cât mai multor angajaţi.

Pentru cursul de “AUDITOR ÎN DOMENIUL CALITĂŢII“ care va fi organizat la BOTOŞANI vor fi selectaţi 28 de angajaţi ai întreprinderilor din municipiul BOTOŞANI şi se vor forma 2 grupe de câte14 participanţi.

Cursul este structurat pe 80 de ore, din care 27 ore partea teoretică şi 53 ore partea practică. Cursul va fi susţinut de lectori cu experienţă vastă în tematicile abordate şi în tehnici de educaţie a adulţilor.

Fiecare participant va primi:

- câte un suport de curs “Auditor în domeniul calităţii”

- câte un standard SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe

- câte un standard SR EN ISO 19011 :2003 – Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calităţii şi/sau de mediu

La acest curs pot participa angajaţi ai întreprinderilor care au sediul în municipiul BOTOŞANI, absolvenţi de studii superioare.

Înscrierile se fac în ordine cronologică.

Pentru a vă înscrie vă rugăm sa completaţi Cererea de înscriere (Formularul anexat).

De asemenea, fiecare participant, după ce va fi înscris în program va trebui să completeze (unde este cazul) şi să aducă următoarele documente:

- copie după buletin de identitate

- copie după certificat de căsătorie (în cazul persoanelor care şi-au schimbat numele)

- copie după diploma de studii superioare

- adeverinţă de angajat (în original)

- declaraţie de consimţământ prelucrare date personale şi formular individual de inregistrare grup ţintă (puse la dispoziţie de catre Pluri Consulting Grup)

- contract semnat de participare la curs (pus la dispoziţie de catre Pluri Consulting Grup)

Înscrierea se va face până la data de 30.09.2010.

Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie la:

- tel-fax:0233-228086, 0233-228084

- e-mail: office@plurigrup.ro

- web: www.plurigrup.ro

- persoane de contact:

  • Serghie George – Manager Proiect
  • Loghin Iulian – Responsabil Curs

publicat pe 1 martie 2010, (arhivat 01 mai 2010) administrator

FSE-Loghi

Avem plăcerea de a vă invita la cursul GRATUIT de “AUDITOR ÎN DOMENIUL CALITĂŢII“ – COD COR 242303 organizat în cadrul proiectului “FORMAREA DE AUDITORI ÎN DOMENIUL CALITĂŢII-GARANŢIA DEZVOLTĂRII DURABILE“, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Cursul se va desfăşura în perioada 12.04.2010-31.05.2010 în RĂDĂUŢI. Acest modul de instruire este autorizat de către Consiliul Naţional pentru Formarea Profesională a Adulţilor, iar absolvenţii acestui curs vor beneficia de Certificate de absolvire eliberate de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
La acest curs pot participa angajaţi ai întreprinderilor din Rădăuți, absolvenţi de studii superioare. Înscrierile se fac în ordine cronologică.
Înscrierea se va face până la data de 05.04.2010.
Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie la:
- tel-fax:0233-228086, 0233-228084
- e-mail: office@plurigrup.ro
- web: www.plurigrup.ro
- persoane de contact:
Serghie George – Manager Proiect
Loghin Iulian – Responsabil Curs

publicat pe 01 noiembrie 2009, (arhivat ianuarie 2010) administrator

Avem plăcerea de a vă invita la cursul GRATUIT de “AUDITOR ÎN DOMENIUL CALITĂŢII“ – COD COR 242303 organizat în cadrul proiectului “FORMAREA DE AUDITORI ÎN DOMENIUL CALITĂŢII-GARANŢIA DEZVOLTĂRII DURABILE“, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Cursul se va desfăşura în perioada 11.01.2010-27.02.2010 în PIATRA NEAMŢ. Acest modul de instruire este autorizat de către Consiliul Naţional pentru Formarea Profesională a Adulţilor, iar absolvenţii acestui curs vor beneficia de Certificate de absolvire eliberate de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
La acest curs pot participa angajaţi ai întreprinderilor din Piatra Neamţ, absolvenţi de studii superioare. Înscrierile se fac în ordine cronologică.
Înscrierea se va face până la data de 04.01.2010.
Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie la:
- tel-fax:0233-228086, 0233-228084
- e-mail: office@plurigrup.ro
- web: www.plurigrup.ro
- persoane de contact:
Serghie George – Manager Proiect
Loghin Iulian – Responsabil Curs

publicat pe 31 iulie 2009,(arhivat 20 septembrie 2009) administrator
achizitii
aac

 

George
Mihaela
3309 vizitatori

Copyright © PluriGrup 2009. Toate drepturile rezervate. design by class media