Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Consultanţă ISO

Ce este un Sistem de Mangement conform standardului ISO 9001 ?

Un bun Sistem de Management al Calitatii (conform ISO 9001:2008) trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici:

 • sa fie stabilit in scris;

 • sa asigure indeplinirea cerintelor clientilor;

 • sa asigure indeplinirea cerintelor organizatiei;

 • sa fie aplicabil in toate activitatile organizatiei.

Avantajele implementarii sistemului de management al calitatii, sunt evidente pentru clienti dar si pentru organizatia care le furnizeaza:

 • cresterea veniturilor si reducerea costurilor;

 • credibilitatea (clientii si potentialii clienti prefera sa faca achizitii de la furnizori certificati ISO, stiind ca acestia controleaza in mod riguros toate procesele din cadrul organizatiei achizitioneaza produse cu costuri minime si de calitate garantata)

 • imbunatatirea imaginei organizatiei;

 • diferentierea fata de concurenta;

 • cresterea satisfactiei clientilor;

 • facilitarea participarii la licitatii;

 • controlul tuturor proceselor din cadrul organizatiei;

 • constientizarea (responsabilizarea) personalului de implicarea sa la realizarea obiectivelor organizatiei;

 • certificatul care atesta functionarea intr-un sistem de management al calitatii este un valoros instrument de marketing.

Ce putem face noi?

Pachetul nostru de servicii este complex si se desfasoara parcurgand mai multe etape:

 • Cunoasterea activitatii clientului: discutii cu managementul privind organizarea firmei, organigrama, planurile de viitor, asteptarile fiecarei parti

 • Stabilirea bazelor pentru demararea unei culturi organizationale : misiunea firmei si obiectivele

 • Discutii cu angajatii privind activitatile specifice

 • Intocmirea sau revizuirea fiselor de post

 • Realizarea Manualului Calitatii

 • Realizarea Procedurilor de Sistem

 • Realizarea Procedurilor Operationale (de organizare, de control si de lucru) impreuna cu intreg personalul

 • Instruirea personalului privind implementarea sistemului de management al calitatii

 • Controlul inregistrarilor

 • Realizarea auditorilor interne

 • Sprijin in efectuarea Analizei de Management

 • Realizarea preauditului inainte de auditul de certificare

 • Asistenta in timpul auditului de certificare

3. Cum trebuie procedat ?

Completati cererea de oferta pentru servicii de consultanta.

Trimiteti cererea completata la noi (fax, mail, posta).

Veti fi contactat in cel mai scurt timp, pentru clarificarea ofertei si intocmirea ofertei finale.

Ce este Sistemul de Management de Mediu conform ISO 14001:2004?

Certificatul ISO 14001:2004 demonstreaza ca Sistemul de Management de Mediu al firmei dumneavoastra corespunde cerintelor standardului si asigura clientii ca pot avea incredere in faptul ca organizatia Dumneavoastra minimizeaza activ impactul asupra mediului prin procesele, produsele si serviciile proprii.

2. Ce putem face noi ?

Pachetul nostru de servicii este complex si se desfasoara parcurgand mai multe etape.

 • Analiza - diagnostic a firmei din perspectiva managementului mediului;

 • Identificarea politicii de mediu

 • Stabilirea normelor interne si documentarea sistemului de management de mediu conform cu standardul ISO 14001;

 • Implementarea si operarea procedurilor

 • Asistenta in aplicarea normelor stabilite;

 • Initiere si verificarea actiuni corective

 • Efectuare audituri interne

 • Responsabilitatea managementului

 • Implicarea angajatilor – efectuarea instruirilor conform planificarii

 • Evaluarea conformitatii sistemului de management de mediu cu standardul ISO 14001.

3. Cum trebuie procedat ?

Completati cererea de oferta pentru servicii de consultanta.

Trimiteti cererea completata la noi (fax, mail, posta).

Veti vi contactat in cel mai scurt timp, pentru clarificarea ofertei si intocmirea ofertei finale.

Ce este Sistemul de Management al Securitatii si Sanatatii Ocupationale OHSAS 18001 ?

OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) este o norma, specifica Sistemelor de Managenent al Securitatii si Sigurantei Ocupationale, care a fost standardizata in 1999. Este aplicabila in orice tip de organizatie si orice sector de activitate. Obiectivul evaluarii si certificarii in conformitate cu OHSAS 18001 este acela de a asigura companiile ca toate riscurile sunt controlate prin implementarea sistemului de control al riscurilor.

Securitate si sanatate ocupationala = conditii si factori care afecteaza starea de sanatate si securitate a salariatilor, personalului temporar angajat, a personalului partenerilor subcontractanti, vizitatorilor si a oricaror alte personae aflate la locul de munca.

Avantajele implementarii:

 • intarirea responsabilizarii si constiintei personalului de la toate nivelurile organizatiei:

   • pentru sanatatea si securitatea celor pe care-I coordoneaza

   • pentru sine insusi

   • pentru aceia cu care colaboreaza

 • persoanele de la fiecare nivel vor fi constiente de efectul activitatii lor asupra performantelor SMSSO, care poate fi influentat de actiunile lor sau de neindeplinirea acestora

Sunt interesati de SMSSO al organizatiei:

 • salariatii;

 • consumatorii ocazionali;

 • clientii permanenti;

 • furnizorii;

 • comunitatea;

 • actionarii;

 • subcontractorii;

 • societatile de asigurare;

 • agentiile guvernamentale.

2. Cum trebuie procedat ?

Completati cererea de oferta pentru servicii de consultanta.

Trimiteti cererea completata la noi (fax, mail, posta).

Veti vi contactat in cel mai scurt timp, pentru clarificarea ofertei si intocmirea ofertei finale.

Ce este HACCP ?

HACCP = “Hazard Analysis. Critical Control Points” – “Analiza riscurilor. Puncte Critice de Control.

HACCP reprezinta un sistem care identifica, evalueaza si controleaza pericolele care sunt semnificative pentru siguranta alimentului.

Considerăm că obţinerea unei calificări în domeniul HACCP de către angajaţii unei firme active în domeniul alimentar sau conex (de ex. ambalaje pt. industria alimentară) prezintă o importanţă multiplă, atât din punctul de vedere al avantajului de piaţă pe care o întreprindere certificată HACCP îl poate avea prin obţinerea de noi pieţe de desfacere, în special în contextul ultimelor recomandări ale Uniunii Europene în sectorul alimentar, cât şi din punctul de vedere al conformităţii cu legislaţia românească, unde principiile HACCP sunt introduse cu caracter obligatoriu de către Ordinul Min. Sănătăţii nr. 1956/1995, de către Ordonanţa de Urgenţă nr. 97/ 2001 şi în special de către Hotărârea de Guvern nr. 1198/ 24.10.2002, care prevede la Cap. 2, art. 4, că “Unităţile din sectorul alimentar trebuie să identifice activităţile care sunt determinante pentru securitatea alimentară şi trebuie să garanteze că procedurile de securitate corespunzătoare sunt stabilite, implementate, menţinute şi revizuite pe baza principiilor utilizate în sistemul de analiză a riscurilor şi punctelor critice de control, abreviat HACCP”. De asemenea, preocupările în domeniul HACCP sunt din ce în ce mai mult impuse drept condiţii de livrare a produselor alimentare către marile supermarketuri.

Principiile HACCP

Metoda HACCP se bazeaza pe 7 principii si anume:

 1. Realizarea unei analize a riscurilor potentiale (biologice, fizice, chimice), care cuprinde:

  1. identificarea contaminantilor potentiali

  2. evaluarea fiecarui risc sau risc potential;

  3. stabilirea masurilor de control necesare prevenirii, eliminarii si/sau reducerii efectului unui risc potential semnificativ la un nivel acceptabil;

 2. Determinarea Punctelor Critice de Control (PCC);

 3. Stabilirea limitelor critice

 4. Stabilirea unui sistem de monitorizare a fiecarui Punct Critic de Control;

 5. Stabilirea actiunilor corective care trebuie aplicate atunci cand sistemul de monitorizare indica faptul ca un anumit PCC nu este sub control

 6. Stabilirea procedurilor de verificare a functionarii efective a sistemului HACCP;

 7. Stabilirea documentatiei in conformitate cu principiile HACCP si aplicarea acesteia in practica

2. Ce putem face noi ?

Pachetul nostru de servicii este complex si se desfasoara parcurgand mai multe etape.

Etapele Proiectarii si implementarii unui sistem de management al sigurantei alimentului conform HACCP astfel :

 1. Definirea scopului;

 2. Constituirea echipei HACCP;

 3. Descrierea produsului;

 4. Diagrama de flux;

 5. Identificarea riscurilor;

 6. Analiza riscurilor;

 7. Determinarea PCC (Punctelor Critice de Control);

 8. Stabilirea limitelor critice;

 9. Monitorizare;

 10. Actiuni corective;

 11. Documentare si inregistrari;

 12. Verificarea sistemului.

3. Cum trebuie procedat ?

Completati cererea de oferta pentru servicii de consultanta.

Trimiteti cererea completata la noi (fax, mail, posta).

Veti fi contactat in cel mai scurt timp, pentru clarificarea ofertei si intocmirea ofertei finale.

Sus

 

George
Mihaela
3299 vizitatori

Copyright © PluriGrup 2009. Toate drepturile rezervate. design by class media