Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Auditori interni pentru sisteme de management al siguranţei produsului alimentar conform ISO 22000 : 2005, respectiv ISO 19011 : 2002

GRUPUL ŢINTĂ

Această instruire este recomandată persoanelor care fac / vor face parte din echipa de audit intern pentru sisteme de managementul siguranţei produsului alimentar a unei organizaţii care are în curs de implementare şi certificare un sistem de management al siguranţei produsului alimentar conform standardului ISO 22000.

DESCRIEREA CURSULUI

Subiecte abordate:
- Cerinţe ale standardului ISO 22000, resp. ISO 19011:2002
- Aşteptări ale organismului de certificare
- Pregătirea, derularea, documentarea auditului
- Tehnici de audit, prel
ucrarea informaţiilor
- Rapoarte de neconformităţi, raport de audit

FINALIZARE

Participanţilor, care promovează examenul, li se acordă certificate recunoscute internaţional din partea organismului de certificare personal TÜV Rheinland InterCERT, divizia Akademia. Certificatul permite posesorilor să folosească titulatura de auditori interni şi să desfăşoare toate activităţile specifice.

Inscriere

Copyright © PluriGrup 2009. Toate drepturile rezervate. design by class media