Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Auditori interni pentru laboratoare de încercări şi etalonări conform ISO 17025:2005

GRUPUL TINTA

Această instruire se adresează angajaţilor din diferite organizaţii: reprezentanţi metrologi, conducători de laboratoare responsabili cu verificarea tehnologiei, realizării modalităţilor de măsurare, evaluarea realizării măsurătorilor, conducerea laboratoarelor de calibrare şi de examinare şi care participă ocazional la audit intern al cumpărătorilor / furnizorilor.

DESCRIEREA CURSULUI

Subiectele abordate vor fi:
-principiile managementului calităţii şi terminologiei utilizată
-standarde utilizate în activitatea de audit
-prezentarea standardului SR EN ISO/CEI 17025 (cerinţe de management, validarea metodelor de încercare, asigurarea trasabilităţii rezultatelor măsurărilor, incertitudine de măsurare, asigurarea calităţii rezultatelor masurărilor, raportarea rezultatelor masurărilor)
-prezentarea standardului SR EN ISO 19011 (referinţe normative, termeni şi definiţii specifice, principii de auditare, pregătirea pentru audit, liste de verificare, şedinţa de deschidere, tehnici de audit, raportatea neconformităţilor, şedinţa de închidere.

FINALIZARE

Participanţilor care promovează examenul li se acordă certificate recunoscute internaţional din partea organismului de certificare personal TÜV Rheinland Academia cu titulatura “Auditor intern pentru pentru laboratoare de încercări şi etalonări conform ISO 17025:2005”.

Inscriere

Copyright © PluriGrup 2009. Toate drepturile rezervate. design by class media