Pentru cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă

Pentru persoane aflate în căutarea unui loc de muncă

În cadrul proiectului  C.O.R. – CONSILIERE, OCUPARE ȘI REAFIRMARE  vă punem la dispoziţie în mod gratuit, o largă paletă de servicii:

- informare privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor
- furnizarea serviciilor de informare, consiliere şi orientare profesională în alegerea/schimbarea profesiei;
- furnizarea serviciilor de mediere a muncii pentru persoane care vor fi îndrumate la întâlniri cu potenţiali angajatori;
- servicii de instruire şi informare privind modalităţi de căutare a unui loc de muncă prin intermediul programului Job Club;
- facilitarea angajării persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în urma activităţii de mediere.
- formarea profesională prin organizarea de cursuri autorizate ANC:

 • Auditor de mediu;
 • Inspector în domeniul sănătății și securității în muncă;
 • Manager Proiect;
 • Lucrător în izolații;
 • Lucrător instalator pentru construcții;
 • Competențe antreprenoriale;
 • Manichiurist pedichiurist;
 • Lucrător în electrotehnică;
 • Auditor în domeniul calității;
 • Competențe informatice;
 • Lucrător finisor pentru construcții;
 • Confecționer asamblor articole din textile;
 • Coșar.

- instruire antreprenorială
- consilierea individuală pentru demararea unei afaceri.

Pentru accesarea servicilor gratuite, prezentate anterior, vă rugăm să ne contactaţi la:

Pluri Consulting Grup S.R.L.
Piaţa Mihail Kogălniceanu nr. 1-3
Piatra Neamţ, jud. Neamţ
Tel-0233-228086

Fax-0233-228084

E-mail- office@plurigrup.ro

Manager proiect: Ing. George Serghie