Parteneri în proiect

Implementarea proiectului se  face in parteneriat cu TÜV RHEINLAND ROMÂNIA S.R.L. și  ASOCIAŢIA “ADL-PROGRES” PIATRA-NEAMŢ

1. TÜV RHEINLAND ROMÂNIA S.R.L

      TÜV Rheinland, cu sediul în Köln, este lider ca și organism de certificare și inspecţie în Germania, având o istorie de 140 de ani. 79 proprietari de fabrici din jurul Wuppertal au fost de acord sa fondeze o asociaţie numită DÜV      (Dampfkesselüberwachungsverein), la 31 octombrie 1872, pentru inspecţia a 249 cazane de abur operate de acestea, numărul de accidente și explozii cauzate de folosirea acestora fiind foarte mare. Această organizaţie a fost predecesorul TÜV (Technischer Uberwachungsverein) de astăzi. Activităţile tehnice ale Organizației au fost apoi crescute o dată cu apariția de noi riscuri în tehnice.

    TÜV Rheinland a fuzionat cu TÜV Berlin-Brandenburg în 1999, dupa care a urmat în 2003 fuziunea cu grupul de firme TÜV Pfalz.

    Grupul TÜV Rheinland / Berlin-Brandenburg / Pfalz astfel creat a luat numele de TÜV Rheinland Group în 06 noiembrie 2003, având 100 de companii afiliate şi operând în 52 de ţări de pe patru continente, acţionând în 31 de domenii profesionale. În România, din 1998 și-a început activitatea o reprezentanță a TÜV Rheinland International, care în 2000 a devenit filială a TÜV Rheinland Berlin-Brandenburg. Din 2005, această filială funcționează sub numele de TÜV Rheinland România SRL. Sediul central se află în Bucureşti iar alte 3 birouri teritoriale au fost stabilite în Oradea, Târgu Mureș și Iași.

   Principalele servicii oferite sunt: certificări de companii și sisteme de management, inspecţii și expertize tehnice ale instalaţiilor, certificări de produse, instruiri, certificări de personal.

   TÜV RHEINLAND ROMÂNIA S.R.L. – Calea Dorobanților  nr. 103-105, București, sector 1, tel. 021-3188834, email : academia@ro.tuv.com, persoană contact:Franţiu Adrian-Lucian – Coordonator Proiect Partener 1

2. Asociaţia „ADL-PROGRES, şi-a asumat o serie de obiective, din care menţionăm:

1.Susţinerea dezvoltării locale şi regionale prin intermediul unor activităţi diversificate – parteneriate, programe, cursuri, stagii de pregătire, simpozioane, târguri, expoziţii şi concursuri – organizate cu ajutorul colaboratorilor locali, naţionali şi internaţionali.
2.Sprijinirea comunităţilor dezavantajate social sau economic – şomeri, femei, tineri, persoane cu dizabilităţi, minorităţi etnice, potenţiali întreprinzători
3.Sprijinirea actorilor economici şi sociali din zona rurală în vederea creşterii veniturilor şi a stabilităţii populaţiei din zonă prin proiecte de instruire, informare şi asistenţă 4.Sprijinirea dezvoltării sectorului privat, cu precădere a întreprinderilor mici şi mijlocii, furnizarea serviciilor de consultanţă, informare, instruire managerială, etc.
5.Iniţierea şi susţinerea unor programe de educaţie ecologică referitoare la protecţia mediului înconjurător. Cooptarea instituţiilor societăţii civile, ale administraţiei publice locale şi centrale în programe ce au drept scop îmbunătăţirea calităţii solului, apei şi aerului.
6.Furnizarea de programe de formare profesională în domenii de interes pe piaţa muncii, conform procedurilor legale în vigoare
7.Stimularea dezvoltării societăţii civile, a spiritului asociativ, colaborarea cu alte organizaţii neguvernamentale şi autorităţi ale administratiei publice şi private pentru apărarea şi monitorizarea drepturilor omului în ţara şi în străinătate.

Principalele activităţi care sunt stabilite pentru atingerea obiectivelor mai sus menţionate sunt:

-          servicii de informare şi consiliere profesională,
-          servicii de medierea  muncii,
-          activităţi de promovare şi publicitate,
-          activităţi de formare profesională,
-          activităţi de consultanţă şi management,
-          activităţi de protecţie socială,
-          consiliere antreprenorială,
-          activităţi educative pentru tineri şi copii.

Principalele proiecte desfăşurate de asociaţie, fie ca iniţiator, fie ca partener, au fost şi sunt în domeniul domeniul formării profesionale, dezvoltării de programe de măsuri active pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, consultanţei pentru mediul economic privat şi administraţia publică.

Asociaţia ADL-Progres este autorizată de catre CNFPA, ca furnizor de formare pentru mai multe ocupaţii de interes general.
Asociaţia ADL-Progres este acreditată de catre ANOFM şi pentru serviciile de informare şi consiliere profesională.

ASOCIAŢIA „ADL- PROGRES – Bd. Decebal nr. 15, Piatra-Neamţ,tel. 0233-210678, email: office@adl-progres.ro, persoană de contact: Cârligeanu Maria-Camelia  –Coordonator Proiect  Partener 2.