REZULTATELE PROIECTULUI

Rezultate obtinute in urma implementarii proiectului

C.O.R.-CONSILIERE, OCUPARE ȘI REAFIRMARE POSDRU/125/5.1/S/126441

                         PLURI CONSULTING GRUP S.R.L. în parteneriat cu TÜV RHEINLAND ROMÂNIA S.R.L. şi ASOCIAŢIA „ADL-PROGRES” au implementat in perioada 1 Aprilie 2014 – 30 Octombrie 2015, proiectul C.O.R. – „Consiliere, Ocupare şi Reafirmare”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5, Domeniul major de intervenţie 5.1, Contract POSDRU /125/5.1/S/126441.

            Bugetul total al proiectului a fost de 2.903.733,90 lei, din care: valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordate din FSE a fost de 2.510.277,95 lei, valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordate din Bugetul Naţional a fost de 248.269,25 lei, contribuţia eligibilă a partenerilor a fost de 145.186,70 lei.

            Obiectivul general al proiectului: creșterea gradului de ocupare și reducerea șomajului, inclusiv reducerea șomajului de lungă durată, prin îmbunătățirea nivelului de educație, formare profesională și facilitarea integrării pe piața muncii a șomerilor din Regiunile Nord-Est şi Bucureşti – Ilfov.

Rezultatele obtinute au pornit de la obiectivele operationale ale proiectului si anume dezvoltarea unui set complex de masuri active de ocupare a fortei de munca pentru someri, inclusiv someri tineri, someri peste 45 ani, someri de lunga durata tineri si adulti, din regiunea Nord-Est si Bucuresti-Ilfov cat si in urma desfasurarii de programe de formare profesionala pentru meserii de actualitate pe piata muncii in cadrul unui program integrat de stimulare a ocuparii fortei de munca.

Rezultatele proiectului sunt masurabile, fiind obtinute direct din realizarea activitatilor si au constituit beneficii reale pentru grupul tinta, contribuind astfel la realizarea obiectivelor proiectului.

Partenerii implicati in implementarea proiectului au acordat o importanta deosebita serviciilor integrate, de care au beneficiat 750 persoane din regiunile Nord-Est si Bucuresti-Ilfov, dupa cum urmeaza:

- grupul tinta a fost format din 750 persoane care au beneficiat de informare si consiliere pe piata muncii;

-  au fost organizate 33 seminarii de informare colectiva pentru persoanele din grupul tinta;

- a fost autorizat 1 program de formare profesionala, respectiv Competente antreprenoriale, curs initiere cu durata de 120 ore;

- 617 persoane au participat la 44 programe de formare profesionala organizate de parteneri in cadrul proiectului, dupa cum urmeaza:

 • 182 persoane la cursurile de “Auditor in domeniul calitatii”, curs de initiere cu durata de 40 ore;
 • 28 persoane la cursurile de “Auditor de mediu”, curs initiere cu durata de 120 ore;
 • 56 persoane la cursurile de “Inspector in domeniul sanatatii si securitatii in munca”, curs initiere cu durata de 120 ore;
 • 42 persoane la cursurile de “Manager proiect”, specializare cu durata de 120 ore;
 • 28 persoane la cursurile “Lucrator in izolatt”, curs calificare nivel 1 cu durata de 360 ore;
 • 28 persoane la cursurile “Lucrator instalator pentru constructii”, curs calificare nivel 1 cu durata de 360 ore;
 • 85 persoane la cursurile de “Competente antreprenoriale”, curs competente cu durata de 120 ore;
 • 28 persoane la cursurile de “Manichiurist-pedichiurist”, curs calificare nivel 1 cu durata de 360 ore;
 • 28 persoane la cursurile de “Lucrator in electrotehnica”, curs calificare nivel 1 cu durata de 360 ore;
 • 14 persoane la cursul de “Lucrator finisor pentru constructii”, curs calificare nivel 1 cu durata de 360 ore;
 • 14 persoane la cursurile de “Confectioner asamblor articole din textile”, curs calificare nivel 1 cu durata de 360 ore;
 • 14 persoane la cursul de “Cosar”, curs calificare nivel 1 cu durata de 360 ore;
 • 28 persoane la cursurile de “Competente cheie comune mai multor ocupatii-Comunicare in limba engleza”, curs initiere cu durata de 60 ore;
 • 42 persoane la cursurile de “Competente informatice”, curs competente cu durata de 45 ore.
 •   a fost realizat, tiparit si disemninat persoanelor din grupul tinta „Indrumarul pentru someri”, instrument util somerilor in procesul de cautare a unui loc de munca;   – 95 persoane au fost angajate in cadrul proiectului, in urma serviciului de mediere;
 •  au fost infiintate 12 noi firme, selectate in urma organizarii in cadrul proiectului a “Concursului pentru selectarea celui mai bun plan de afaceri”, la care au participat persoanele care au beneficiat de consiliere antreprenoriala.

Atingerea obiectivelor proiectului a condus la rezolvarea partiala a problemelor cu care se confrunta persoanele din grupul tinta din regiunile Nord Est si Bucuresti-Ilfov, prin:

-   formarea unei atitudini proactive in cautarea unui loc de munca;

-   cresterea nivelului de calificare si a sanselor de incadrare in munca dobandite in urma absolvirii cu diplome cu recunoastere nationala si europeana a cursurilor.

Beneficiile implementarii proiectului s-au reflectat direct asupra grupului tinta dar si asupra comunitatii din care fac parte, familiile si cunostintele celor care au beneficiat de serviciile oferite in cadrul proiectului, care pot solicita la randul lor servicii similar (efectul de multiplicare).

In continuare prezentam stadiul indeplinirii indicatorilor prin evidentierea diferentei intre valoarea prognozata si cea realizata la finalul perioadei de implementare:

 •  intelegerea rolului si importantei demararii unei afaceri proprii, a mecanismelor si regulilor de functionare ale acesteia.
 •  intelegerea de catre grupul tinta a mecanismelor pietei muncii prin autocunoastere si autoevaluare obiectiva, comparativ cu cerintele pietei fortei de munca;
 • o mai buna cunoastere si administrare a problemelor individuale si colective ale somerilor din regiune.

Din cei 617 participanti la instruire, din care 324 au fost incadrati ca someri de lunga durata, 299 persoane au obtinut certificate recunoscute la nivel national, ceea ce constituie un avantaj major pentru gasirea cu mai mare usurinta a unui loc de munca in orice regiune a tarii, facilitand mobilitatatea ocupationala si geografica.

 •    100 persoane au fost consiliate antreprenorial individual pentru deschiderea unei afaceri, fiecare din cele 100 persoane au beneficiat de cate 6 ore de consiliere, acordate de persoane cu experienta;
 •    266 persoane au beneficiat de servicii de medierea muncii, fiind sprijinite in procesul de integrare/reintegrare pe piata muncii;
 •    411 absolventi ai programelor de formare au fost instruiti la seminariile Job Club in tehnici concrete si metode avansate de cautare a unui loc de munca.
Indicatori Valoare prognozată Valoare realizată până la ultimul RTI aprobat

Perioada 01.04.2014-30.10.2015

Diferenta
Indicatori de realizare imediată (output)      
Numarul somerilor de lunga durata participanti   la programe integrate 288 341 53
Numarul somerilor de lunga durata participanti la programe integrate, din care: femei 136 179 43
Numarul somerilor de lunga durata participanti la programe integrate, din care:tineri 72 80 8
Numar de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare- acces pe piata muncii 558 750 192
Numar de participanti la instruire- acces pe piata muncii 504 617 113
Numar de participanti la instruire, someri de lunga durata- acces pe piata muncii 275 324 49
Indicatori de rezultat      
Ponderea şomerilor de lungă durată care au participat la programe integrate certificaţi (%) 60 97,41 37,41
Ponderea şomerilor de lungă durată care au participat la programe integrate certificaţi (%), din care: femei 27 50,81 23,81
Ponderea şomerilor de lungă durată care au participat la programe integrate certificaţi (%), din care: tineri 15 19,09 4,09
Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după participarea la programe integrate şi-au găsit un loc de muncă (%)- acces pe piaţa muncii 12 15,42 3,42
Număr de participanţi la instruire care şi-au găsit un loc de muncă în termen de 6 luni – acces pe piaţa muncii 61 89 28
Număr de persoane care au demarat o activitate independentă – acces pe piaţa muncii 6 15 9
Număr de participanţi la instruire certificaţi, şomeri de lungă durată – acces pe piaţa muncii 175 299 124
Număr participanţi FSE – femei 220 304 84
Număr participanţi FSE – grupa de vârstă 15 – 24 ani 128 139 11

 

Manager Proiect

Ing. George Serghie