Înscriere cursuri

Nume

Prenume

Adresa

E-mail

Telefon

Încadrare în grupul ţintă:

 Şomer (înregistrat sau neînregistrat) Şomer de lungă durată Şomer de peste 45 ani Şomer tânăr Şomer tânăr de lunga durata
Mă inscriu la cursul:

 Auditor de mediu Inspector în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă Manager Proiect Lucrător în izolaţii Lucrător instalator pentru construcţii Competenţe antreprenoriale Manichiurist pedichiurist Lucrător în electrotehnică Auditor în domeniul calităţii Competenţe informatice Lucrător finisor pentru construcţii Confecţioner asamblor articole din textile Coşar
Posed Carnet de munca:
 Da Nu
Realizez venituri supuse impozitării:
 Da  Nu
Sunt înregistrat în baza de date de la AJOFM / la un furnizor acreditat de servicii de ocupare:
 Da  Nu

*Declar pe propria răspundere, cunoscând prev. art. 292 din Codul Penal privind falsul în declaraţie că toate datele din prezenta declaraţie corespund realităţii.
*Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004.

PLURI CONSULTING GRUP SRL este inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal sub nr. 17792.