Cursuri organizate in cadrul proiectului

În cadrul proiectului C.O.R. – CONSILIERE, OCUPARE ȘI REAFIRMARE ” , PLURI CONSULTING GRUPorganizează GRATUIT în următoarea perioadă în JUDEȚUL BACĂU, următoarele cursuri :

 1. COMPETENȚE ANTREPRENORIALE – program de competențe cu durata 120 ore, studii obligatorii la data absolvirii;

 2. LUCRĂTOR ÎN ELECTROTEHNICĂ – curs de calificare nivel 1, cu durata de 360 ore, studii obligatorii la data absolvirii.

 

În cadrul proiectului  C.O.R. – CONSILIERE, OCUPARE ȘI REAFIRMARE ” , PLURI CONSULTING GRUP – organizează GRATUIT în următoarea perioadă în JUDEȚUL NEAMŢ, următoarele cursuri :

   1. AUDITOR DE MEDIU – curs de inițiere, cu durata 120 ore, studii  superioare;

   2. COMPETENȚE ANTREPRENORIALE – program de competențe cu durata 120 ore, minim învățământ general obligatoriu la data absolvirii ;

3. INSPECTOR ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ – curs de iniţiere, cu durata de 120 ore, minim studii medii (profil real sau tehnologic).

 

În cadrul proiectului  C.O.R. – CONSILIERE, OCUPARE ȘI REAFIRMARE ” , PLURI CONSULTING GRUP – organizează GRATUIT în următoarea perioadă în JUDEȚUL VASLUI, următoarele cursuri :

 1. INSPECTOR ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ – curs de iniţiere, cu durata de 120 ore, minim studii medii (profil real sau tehnologic);

 2. MANICHIURIST PEDICHIURIST – curs de calificare,  nivel 1, cu durata de 360 ore.

 

În cadrul proiectului  C.O.R. – CONSILIERE, OCUPARE ȘI REAFIRMARE ”PLURI CONSULTING GRUP – organizează GRATUIT în următoarea perioadă în JUDEȚUL SUCEAVA, următorul curs :

1. LUCRĂTOR ÎN IZOLAŢII – curs de calificare, nivel 1,  cu durata de 360 ore, minim învăţământ general obligatoriu la data absolvirii.

 

În cadrul proiectului C.O.R. – CONSILIERE, OCUPARE ȘI REAFIRMARE vă punem la dispoziţie în mod gratuit, o largă paletă de servicii:

- informare privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor
- furnizarea serviciilor de informare, consiliere şi orientare profesională în alegerea/schimbarea profesiei;
- furnizarea serviciilor de mediere a muncii pentru persoane care vor fi îndrumate la întâlniri cu potenţiali angajatori;
- servicii de instruire şi informare privind modalităţi de căutare a unui loc de muncă prin intermediul programului Job Club;
- facilitarea angajării persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în urma activităţii de mediere.
- instruire antreprenorială
- consilierea individuală pentru demararea unei afaceri.
- formarea profesională prin organizarea de cursuri autorizate ANC:

Auditor de mediu;
Inspector în domeniul sănătății și securității în muncă;
Manager Proiect;
Lucrător în izolații;
Lucrător instalator pentru construcții;
Competențe antreprenoriale;
Manichiurist pedichiurist;
Lucrător în electrotehnică;
Auditor în domeniul calității;
Competențe informatice;
Lucrător finisor pentru construcții;
Confecționer asamblor articole din textile;
Coșar.

Pentru accesarea servicilor gratuite, prezentate anterior, vă rugăm să ne contactaţi la:

Pluri Consulting Grup S.R.L.
Piaţa Mihail Kogălniceanu nr. 1-3
Piatra Neamţ, jud. Neamţ
Tel-0233-228086; Fax-0233-228084
E-mail – office@plurigrup.ro
Manager proiect: Ing. George Serghie