Cursuri

 

În cadrul proiectului C.O.R. – CONSILIERE, OCUPARE ȘI REAFIRMARE vă punem la dispoziţie în mod gratuit, o largă paletă de servicii:

- informare privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor
- furnizarea serviciilor de informare, consiliere şi orientare profesională în alegerea/schimbarea profesiei;
- furnizarea serviciilor de mediere a muncii pentru persoane care vor fi îndrumate la întâlniri cu potenţiali angajatori;
- servicii de instruire şi informare privind modalităţi de căutare a unui loc de muncă prin intermediul programului Job Club;
- facilitarea angajării persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în urma activităţii de mediere.
- formarea profesională prin organizarea de cursuri autorizate ANC:

Auditor de mediu;
Inspector în domeniul sănătății și securității în muncă;
Manager Proiect;
Lucrător în izolații;
Lucrător instalator pentru construcții;
Competențe antreprenoriale;
Manichiurist pedichiurist;
Lucrător în electrotehnică;
Auditor în domeniul calității;
Competențe informatice;
Lucrător finisor pentru construcții;
Confecționer asamblor articole din textile;
Coșar.

- instruire antreprenorială
- consilierea individuală pentru demararea unei afaceri.

Detalii şi informaţii suplimentare se pot obţine de la:

PLURI CONSULTING GRUP S.R.L. – Piaţa Mihail Kogălniceanu nr. 1-3, Piatra Neamţ, tel. 0233-228086, email: office@plurigrup.ro,
Persoană contact: Serghie George-Manager proiect

ASOCIAŢIA „ADL- PROGRES „ –Bd. Decebal nr. 15, Piatra Neamţ, tel. 0233-210678, email: partcons@clicknet.ro, persoană contact: Talpă Maria -Coordonator Proiect (Partener)